You are here: Home Administration Alumni Student Student 2007

Student 2007

Class of 2007 "The Seekers"

1.Abhilasha Jain
2.Amit Shekhar Nayak
3.Apeksha Pant
4.Deepanki Sharma
5.Divya Behl
6.Divya Sachdev
7.Epsa Sharma
8.Gargi Sabharwal
9.Gunjan Negi
10.Ishaan Goel
11.Jasmeet Kaur Bagga
12.Nayan Pant
13.Nishant Johri
14.Nitisha Rana
15.Parul Saxena
16.Prachi Tayal
17.Shashwat Dhammy
18.Shefali Singh
19.Shresht Kukreja
20.Shreya Yadav
21.Sonam Negi
22.Srishti Saxena (Ms. Ann Mary)
23.Suman Singh Negi
24.Syed Aman Rashid (Mr. Ann Mary)
25.Tushar Mehta
26.Vaneeta Thapliyal
27.Varun Pandey
28.Vishal Gautam
29.Vrishti Raturi
 

News

School will remain closed on Friday the 14th of February on account of Ravidas Jayanti


School will remain closed on Friday the 14th of February on account of Ravidas Jayanti


School will remain closed on Friday the 14th of February on account of Ravidas Jayanti


School will remain closed on Friday the 14th of February on account of Ravidas Jayanti


School will remain closed on Friday the 14th of February on account of Ravidas Jayanti


School will remain closed on Friday the 14th of February on account of Ravidas Jayanti


School will remain closed on Friday the 14th of February on account of Ravidas Jayanti


School will remain closed on Friday the 14th of February on account of Ravidas Jayanti


School will remain closed on Friday the 14th of February on account of Ravidas Jayanti


School will remain closed on Friday the 14th of February on account of Ravidas Jayanti


School will remain closed on Friday the 14th of February on account of Ravidas Jayanti


School will remain closed on Friday the 14th of February on account of Ravidas Jayanti


School will remain closed on Friday the 14th of February on account of Ravidas Jayanti


School will remain closed on Friday the 14th of February on account of Ravidas Jayanti


School will remain closed on Friday the 14th of February on account of Ravidas Jayanti


School will remain closed on Friday the 14th of February on account of Ravidas Jayanti


Academics Calendar

loader

Statistics

Content View Hits : 52764